SKN przy Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Szpital na Banacha

Choroby wewnętrzne, Nefrologia

dr Małgorzata Twardowska-Kawalec, dr Paweł Kulicki

Hanna Kozłowska

sknnefrologiawum@gmail.com

Jeśli chcesz:

 • poznać nowych ludzi
 • poszerzyć swoją wiedzę na temat Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
 • zobaczyć i poznać szczegóły dotyczące funkcjonowania Stacji Dializ
 • podszkolić swoje umiejętności z badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta
 • zaspokoić swoje badawcze ambicje
 • napisać pracę naukową
 • wziąć udział w wielu ciekawych konferencjach

To koło jest właśnie dla Ciebie

Spotkania koła naukowego odbywają się we wtorki godz. 14:15 w bibliotece kliniki (blok D, VI piętro), co około 2 tygodnie.

Studenci naszego koła biorą udział w badaniach naukowych i organizacji konferencji. Co roku aktywnie uczestniczą w Pikniku organizowanym przez Naszą Uczelnię „WUM – Społeczeństwu Warszawy”. Istnieje także możliwość towarzyszenia lekarzowi podczas dyżurów lekarskich – a wiedza zdobyta w praktyce jest bezcenna.

W naszej Klinice prowadzone są badania nad:

 • zaburzeniami gospodarki mineralnej i metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek
 • różnymi typami osteoporozy
 • zaburzeniami czynności tarczycy w przewlekłej niewydolności nerek
 • wspomaganiem ciężkiej niewydolności serca dializą otrzewnową
 • rolą śródoperacyjnej dializy podczas przeszczepienia wątroby
 • ostrym uszkodzeniem nerek wymagającym leczenia nerkozastępczego

Poza tym nasza Klinika organizuje wiosenne ogólnopolskie sympozja naukowo-szkoleniowe pt. Warszawskie Spotkania Nefrologiczne oraz zimowe konferencje szkoleniowe pt. Mazowiecka Szkoła Interny.