SKN przy Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego CSK MSW w Warszawie

Szpital MSW (lok. Wołoska)

Kardiologia, Hipertensjologia

dr n. med. Marek Rosiak

Jakub Rękawek

kardiologia.msw@gmail.com


Studenckie Koło Naukowy przy Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego w Szpitalu MSWiA zostało założone w 2013 roku. Oprócz comiesięcznych spotkań, Koło oferują szeroki wachlarz różnych możliwości dla Studentów zainteresowanych kardiologią. Są to m.in. dyżury w pracowniach: Echokardiografii, Holter i Testów wysiłkowych, Elektrofizjologii, Punktu kontroli urządzeń wszczepianych oraz dyżury na oddziale i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Klinika organizuje regularnie „Studencką Szkołę Kardiologiczną” podczas, której celem jest nauka samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych oraz postępowania z pacjentami w stanach nagłych. Warsztaty organizowane są w małych, maksymalnie 5-cio osobowych grupach. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowni ECHO oraz na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Poza działalnością kliniczną, SKN Kardiologii MSW oferuje również studentom udział w pracach naukowych.

Jesteśmy niewielkim Kołem, w którym nie trzeba się martwić o miejsce w Sali konferencyjnej podczas spotkania, za to możemy Wam zapewnić przyjazną atmosferę oraz opiekę profesjonalnych specjalistów z zakresu kardiologii.