SKN przy Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM

SPCSK na Banacha

Hepatologia

Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz

Artur Kośnik

skn.hepatologia@gmail.com

www

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego powstało na początku roku akademickiego 2014/2015 z inicjatywy i na prośbę studentów I i II Wydziału Lekarskiego WUM, zainteresowanych hepatologią i gastroenterologią.Do zadań realizowanych w Studenckim Kole Naukowym należą:-poszerzanie wiedzy członków Koła na temat chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu hepatologii, transplantologii klinicznej oraz gastroenterologii, a także doskonalenie umiejętności klinicznych,
-organizowanie comiesięcznych posiedzeń Koła, w trakcie których omawiane będą zagadnienia teoretyczne, aktualne doniesienia naukowe oraz przypadki kliniczne,
uczestnictwo członków Koła w pracach naukowych, prowadzonych przez pracowników Kliniki,
-przygotowanie samodzielnych projektów studenckich, publikacji naukowych oraz udział w konferencjach studenckich,
aktywne uczestnictwo członków Koła w pracy Kliniki oraz Poradni Transplantacyjnej,
-popularyzacja wiedzy z zakresu hepatologii i transplantologii klinicznej.