SKN przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM

Mikro / Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Mikrobiologia

Dr n. med. Ksenia Szymanek - Majchrzak

Martyna Paśnik

ksenia.szymanek-majchrzak@wum.edu.pl