SKN przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM

Centrum Biostruktury

Mikrobiologia

Dr n. med. Ksenia Szymanek - Majchrzak

Małgorzata Bilińska