SKN przy Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Urologia

Dr n. med. Bartosz Dybowski

Piotr Zapała

skn.uro@gmail.com

www