SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM

SPCSK na Banacha

Chirurgia

Dr n. med. Tomasz Guzel

Karolina Czechowska

alek.leone@hotmail.com

www facebook