SKN przy Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii

Biologia, Parazytologia

Dr n. biol. Rusłan Sałamatin

Artur Lewicki

biologia@wum.edu.pl