SKN przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM

Szpital Karowa

Położnictwo, Ginekologia

Dr hab. n. med. Ewa Romejko - Wolniewicz

Aleksandra Szczęsna

sknkarowa@gmail.com

www facebook

Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM działa już od 1982 roku. Kołem opiekują się wspaniałe lekarki: dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz oraz dr Agnieszka Dobrowolska-Redo. Spotykamy się co dwa tygodnie w szpitalu na ulicy Karowej 2 w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM, której kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski. Omawiane na spotkaniach zagadnienia zdecydowanie wykraczają poza wiadomości przekazywane nam w trakcie codziennych zajęć na uczelni, jednocześnie nie ograniczając się do tematyki ginekologicznej – na spotkaniach gościli już interniści, naukowcy, lekarze medycyny ratunkowej i anestezjolodzy.
Staramy się, aby członkowie naszego Koła mogli zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, między innymi poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nas warsztatach oraz podczas dyżurów. Organizowany rokrocznie przez nasze Koło obóz naukowy w Starogardzie Gdańskim zapewnia możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem naszych Opiekunek. Nasze koło zorganizowało już 34 obozy naukowe. Działamy też naukowo, wielu z nas pisze prace naukowe, przedstawia je na konferencjach (także międzynarodowych) oraz publikuje. Od trzech lat organizujemy Ogólnopolską Konferencję Naukową Weekend z Ginekologią. Nasza aktywność zapewniła nam VI miejsce w rankingu kół naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM oraz miejsce w Złotej Pięćdziesiątce kół naukowych Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa.
Miejsce działania:
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Opiekunowie:
dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz
dr Agnieszka Dobrowolska-Redo
Przewodniczący:
Studentka Aleksandra Szczęsna
Zastępca Przewodniczącego:
Studentka Karolina Czarnecka