SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM

Szpital na Banacha

Kardiologia

Dr hab. n. med. Paweł Balsam

Damian Małecki

sknkardiowum@gmail.com

www facebook