SKN PRESSOR

Szpital na Banacha

Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Hipertensjologia

Dr n. med. Bartosz Symonides

Katarzyna Cienszkowska

-

www facebook

Koło Naukowe „Pressor” działa przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii od ponad 20 lat.
Członkowie Koła biorą czynny udział w projektach naukowych prowadzonych w Klinice. Są współautorami doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych (niejednokrotnie wyróżnianych) oraz publikacji dotyczących pierwotnego i wtórnego nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, zatorowości płucnej, chorób naczyń, roli układu współczulnego w chorobach układu krążenia. W ramach działalności Koła prowadzone są regularne spotkania z wykładami z zakresu nie tylko hipertensjologii, angiologii i kardiologii, ale także chorób wewnętrznych. Organizowane są warsztaty i prezentacje z nieiwazyjnych metod oceny układu krążenia. Członkowie koła mają możliwość pogłębiania swojej praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu chorób wewnętrznych w trakcie dyżurów pełnionych w Klinice w czasie roku akademickiego, jak również w wakacje w czasie obozu naukowego. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Przypadków Klinicznych „Przypadki i Zagadki. Interaktywna Studencka Konferencja Internistyczna”.