SKN Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Szpital Pediatryczny

Pediatria, Pulmonologia i alergologia

dr hab. n. med Wojciech Feleszko, lek. Marcin Sanocki

Aleksandra Marzec

skn.pneumoalergo@gmail.com

www


Opiekunami SKN są doc. Wojciech Feleszko oraz lek. Marcin Sanocki.

W roku akademickim 2019/2020 spotkania SKN odbywają się dwa razy w miesiącu i mają charakter kliniczny oraz naukowy. Na spotkaniach klinicznych poznajemy ciekawe przypadki pacjentów, omawiamy jednostki chorobowe, metody ich diagnozowania oraz leczenia. Spotkania naukowe skupiają się na prezentacji pomysłów dotyczących badań naukowych, dotychczasowych efektów pracy naukowej członków oraz mają stanowić źródło cennych informacji i inspiracji dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z pracą naukową.

Członkowie koła oprócz uczestnictwa w spotkaniach mają również możliwość towarzyszenia lekarzom w czasie dyżurów w Izbie Przyjęć szpitala oraz na oddziale.

SKN czynnie włącza się w wydarzenia organizowane na naszej uczelni. W ubiegłym roku członkowie koła zaprezentowali temat "Podejrzenie wady wrodzonej układu oddechowego - rozpoznanie i postępowanie" na Ogólnopolskiej konferencji dla studentów i młodych lekarzy - Pediatria Jakiej Nie Znacie. Ponadto dzięki uprzejmości p. doktora Marcina Sanockiego co roku organizujemy praktyczne warsztaty z bronchoskopii podczas konferencji Pediatria Jakiej Nie Znacie oraz Warsaw International Medical Congress.

Pediatrii nigdy dość! Studenci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę również poza murami naszego szpitala. Każdego roku we współpracy z SKN Gekon z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej organizowany jest obóz naukowy w Sandomierzu, którego pomysłodawcą i opiekunem jest p. prof. Andrzej Radzikowski.