SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego "BeLIVERS"

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

Pielęgniarstwo, Transplantologia

Dr n. med. Dariusz Wasiak

Aleksandra Wyrębiak

sknbeliverskontakt@gmail.com

facebook

Studenckie Koło Naukowe BeLivers Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to 20 lat tradycji i działalności na rzecz rozwoju naukowego studentów i popularyzacji specjalistycznej wiedzy z zakresu chirurgii i transplantologii.

Oferujemy:

- możliwość obserwacji zabiegów na Bloku Operacyjnym

- uczestnictwo podczas wyjazdów zespołu medycznego do pobrania narządów

- praktykowanie zdobytych umiejętności podczas dyżurów na OIOCH-u

- współpracujemy z POLTRANSPLANT

- organizujemy cykliczne spotkania seminaryjne o tematyce zgodnej z profilem Koła na które zapraszamy prelegentów o różnych specjalnościach

- aktywne uczestnictwo w konferencjach, kongresach, sympozjach, warsztatach, wydarzeniach

- zapewniamy możliwość rozwoju naukowego poprzez pisanie prac naukowych i ich publikacje

- organizujemy Obozy Naukowe w Słupsku