SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii TIVA

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Pielęgniarstwo, Anestezjologia i intensywna terapia

dr n. med. Dariusz Kosson, dr n. o zdr. Aleksandra Tomaszek

Klaudia Żmijewska

anestezjologia9@gmail.com

www facebook

SKN TIVA zajmuje się tematyką pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Ważnym elementem funkcjonowania Koła Naukowego jest jego interdyscyplinarność, połączenie medycyny, psychologii i etyki w pracy z pacjentem i jego rodziną.

Na spotkaniach poruszane są tematy z zakresu przygotowanie pacjenta do zabiegu, prowadzenie znieczulenia, opieki w oddziale pooperacyjnym i Intensywnej Terapii, leczenie bólu na każdym etapie leczenia chorego, zagadnienia dotyczą dorosłych i dzieci.

Na spotkania zapraszamy specjalistów, którzy posiadają ogromne i wieloletnie doświadczenie w anestezjologii i intensywną terapii dorosłych i dzieci.

SKIN TIVA od 5 lat jest organizatorem Konferencji Naukowej, która co rok zwiększa zainteresowanie wśród środowiska medycznego, studentów, pielęgniarek jak również lekarzy z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z całej Polski.

Członkiem koła może zostać każdy student pielęgniarstwa drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz każdego roku studiów magisterskich.