SKN Otolaryngologii

SPCSK na Banacha

Otorynolaryngologia

Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska

Bartosz Marcinkiewicz

sknlaryngologia@gmail.com

facebook

SKN Laryngologii działa przy Klinice i Katedrze Otolaryngologii WUM od wielu lat. Każdy członek koła ma możliwość poszerzania swojej wiedzy na spotkaniach, które składają się z wykładu pracownika Kliniki oraz prezentacji przypadku klinicznego przygotowanej przez jednego z członków. Koło daje szansę aktywnego uczestnictwa w "ostrych" dyżurach w Izbie Przyjęć, gdzie każdy może w praktyce podszkolić swoje umiejętności zakresu badania laryngologicznego, stawiania rozpoznań i wdrażania leczenia. Członkowie naszego koła prowadzą swoje badania naukowe i biorą czynny udział w badaniach prowadzonych w klinice, której specyfika umożliwia rozwijanie się w zakresie rynologii, onkologii, otologii, chirurgii podstawy czaszki oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

Koło jest również jednym z organizatorów corocznej konferencji chirurgii głowy i szyi HEADS UP! opierającą się o interdyscyplinarne podejście do operacji z rejonu głowy i szyi. Aktywne zaangażowanie w wymianę doświadczeń pomiędzy laryngologami, chirurgami szczękowo-twarzowymi, okulistami i neurochirurgami otwiera nam nowe kierunki rozwoju tych specjalności