SKN Onkoma

Centrum Onkologii

Onkologia i hematologia

dr n. med. Tomasz Olesiński

Alicja Szczerbiak

skn.onkoma@gmail.com

facebook

Działalność SKN ONKOMA opiera się na: a) cyklicznym organizowaniu spotkań koła, podczas których zaproszeni goście (m.in.: lekarze, psychoonkolodzy, studenci) przedstawiają prelekcje na wcześniej umówiony temat, b) udziale studentów w pracach badawczych prowadzonych przez jednostki lecznicze COI, c) udziale studentów zabiegach operacyjnych oraz dyżurach lekarskich, d) organizacji uczelnianych oraz ogólnopolskich konferencji szkoleniowych prezentujących standardy diagnostyczno-terapeutyczne w wybranych nowotworach złośliwych, e) współpracy z towarzystwami naukowymi (np. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej – Akademia Czerniaka), f) prezentacji wyników badań przez studentów na kongresach studenckich i lekarskich oraz poprzez ich publikację w literaturze fachowej.