SKN Onkologii Klinicznej

Szpital na Banacha

Onkologia i hematologia

lek. Leszek Kraj

Alicja Hoffman

sknonkologiabanacha@gmail.com