SKN Neurologii Dziecięcej Przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Szpital Pediatryczny

Pediatria, Neurologia

Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

Jan Szumlicki

jan.szumlicki@gmail.com

facebook