SKN Neurologii Dziecięcej

Szpital Pediatryczny

Pediatria, Neurologia

Dr n. med. Małgorzata Bilska

Zofia Oborska

skn.neuro.dziecieca.@gmail.com

www

SKN Neurologii Dziecięcej przy Klinice Neurologii Dziecięcej WUM

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Opiekun Koła: dr n. med. Małgorzata Bilska

Przewodniczący Koła: Sylwia Szymańska

Siedziba Koła Naukowego: Klinika Neurologii Dziecięcej, Szpital Pediatryczny ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa

Dane kontaktowe: tel. 22 52 27336, e-mail: skn.neuro.dziecieca@gmail.com, sknnd.wum.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Neurologii Dziecięcej działa przy Klinice Neurologii Dziecięcej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zadaniem Koła jest stworzenie możliwości głębszego zapoznania się z neurologią dziecięcą, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Koło ukierunkowane jest przede wszystkim na zainteresowanie studentów oraz utrwalanie i pogłębianie ich wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, jak również przedstawienie zagadnień związanych z zazwyczaj wielospecjalistyczną opieką nad dzieckiem z problemami neurologicznymi, również w zakresie innych specjalizacji pediatrycznych. Naszym celem jest nauczyć podstaw badania neurologicznego, stworzyć możliwości uczestnictwa w dyżurach lekarskich oraz realizacji przez studentów prac naukowych z zakresu neurologii dziecięcej. Prowadzimy prezentacje przypadków klinicznych, warsztaty i seminaria interdyscyplinarne, uczestniczymy w konferencjach.

Dbając o szerokie spojrzenie na małego pacjenta zachęcamy do uczestnictwa w naszym kole studentów 1 - 6 roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego. Współpracujemy także z innymi studenckimi kołami neurologii ogólnej w celu wzajemnego uzupełniania i wymiany wiedzy z zakresu neurologii.

SKN Neurologii Dziecięcej współpracuje również z Kliniką Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”


Choć działamy od 2015 roku udało nam się przeprowadzić kilka warsztatów z:

badania neurologicznego,

podstaw EEG.


Zorganizować seminaria na temat:

badania i oceny neurologicznej dziecka,

zespołów padaczkowych,

niepadaczkowych zespołów napadowych,

drgawek gorączkowych,

nerwiakowłókniakowatości typu 1 i 2,

zespołu Sturge’a-Webera,

stwardnienia rozsianego u dzieci,

śpiączki,

podstaw badania eeg.


Wzięliśmy także udział w Konferencjach:

Pediatria Jakiej Nie Znacie,

Warszawska Akademia Pediatrii

„Padaczka – czy można jej zapobiec? O najnowszych osiągnięciach w dziedzinie epileptologii i metodach leczenia.” , „Śpiączka – jak budzić, by wybudzić.”.


Współorganizowaliśmy spotkanie z prof. Kamilem Detynieckim z Yale University Medical School, Postępowanie po rozpoznaniu napadu padaczkowego i padaczki.


Wzięliśmy udział z ramienia Koła w audycjach programu Czwartego Polskiego Radia: „Tydzień Mózgu. Czy neurony jeżdżą na rowerze?”, „Poliglotyzm - ilu języków można się nauczyć?”.


Dbamy także o rozwój naukowy:

Słowińska M., Jóźwiak S.: Postępy w leczeniu padaczki u dzieci. Klinika Pediatryczna

Słowińska M., Jóźwiak S., komentarz artykułu Little H et al. Common neurocutaneous syndromes Pediatric Annals

Jóźwiak S., Słowińska M., Janniger CK., Haberland Syndrome. Medscape Drugs & Diseases.

Ziółkowska A., Glińska K.,Szymańska S., Jóźwiak S.: Nerwiakowłókniakowatość typu 1 – choroba wymagająca wielodyscyplinarnej opieki specjalistycznej. Pediatria Polska


Nasze Koło jest dedykowane osobom zainteresowanym neurologią, neurologią dziecięcą, pediatrom oraz wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w ww kierunkach.

Zapraszamy!