SKN Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Szpital Karowa

Neonatologia

dr n. med. Joanna Puskarz - Gąsowska

Dominika Paw

jpuskarz@wum.edu.pl

facebook

SKN Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka działające przy Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej jest kołem poświęconym zagadnieniom związanym ze zdrowiem i terapią najmłodszych pacjentów. W czasie dyżurów i cyklicznych spotkań poznajemy najnowsze wiadomości z dziedziny neonatologii, przyglądamy się pracy oddziału, omawiamy przypadki kliniczne oraz poszerzamy wiedzę z zakresu fizjologii i patofizjologii noworodka. Dzięki sekcji ultrasonograficznej mamy możliwość praktycznej i teoretycznej nauki badania. Od lat organizujemy warsztaty NLS - zarówno dla uczestników koła jak i na konferencjach naukowych. Zapraszamy do działania razem z nami, do zobaczenia na Karowej!