SKN NEKON

Szpital Bródnowski

Neurologia

Prof. dr hab. Andrzej Friedman

Anna Dunalska

Studenckie Koło Naukowe NEKON zrzesza studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowanych neurologią, umożliwiając im rozwój zarówno w zakresie działalności naukowej, jak i nabywania umiejętności praktycznych. Spotkania Koła odbywają się regularnie co dwa tygodnie, w środy. Mają naprzemiennie charakter kliniczny i seminaryjny. W ramach członkostwa w Kole istnieje również możliwość uczestniczenia w dyżurach w Klinice, brania udziału w konferencjach oraz prowadzenia badań naukowych.