SKN Medycyny Stylu Życia

Szpital SOLEC

Zdrowie publiczne, Medycyna stylu życia

dr hab. n. med. Daniel Śliż

Alicja Baska

lifestyle.wum@gmail.com

facebook

Naszym celem jest zainteresowanie studentów WUM medycyną prewencyjną, opartą na zasadach EBM. Chcemy dotrzeć do studentów wszystkich kierunków medycznych, w szczególności kierunku lekarskiego, dietetyki, zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa. Uważamy, że temat profilaktyki chorób układu krążenia i innych chorób cywilizacyjnych zasługuje na większy rozgłos, co potwierdzają trendy medyczne na świecie. Coraz więcej badań naukowych udowadnia wysoki potencjał medycyny prewencyjnej w kardiologii i onkologii - dwóch najważniejszych gałęzi współczesnej medycyny - nie tylko w profilaktyce chorób, ale również odwracaniu negatywnych skutków niezdrowego stylu życia.

Członkowie przyszłego SKN mają za sobą aktywny udział w wielu konferencjach, współdzieląc zainteresowanie wpływem stylu życia na zdrowie publiczne oraz niebagatelnym udziałem medycyny behawioralnej w leczeniu chorób.