SKN Medycyny Sądowej

Centrum Biostruktury

Medycyna sądowa

Dr n. med. Aleksandra Borowska - Solonynko

Małgorzata Ludek

sknzmswum@gmail.com

www facebook