SKN Medycyny Podróży MONSUN

Wojskowy Instytut Medyczny

Choroby zakaźne

Prof. nadzw. płk. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Marcin Woś

skn.monsun@gmail.com

www facebook

Koło Naukowe Medycyny Podróży MONSUN istnieje od 2008 roku, a od roku akademickiego 2009/10 działa przy Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego. Opiekunem Koła jest prof. płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski. Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu, w ich trakcie zaproszeni prelegenci przybliżają nam tematy związane z medycyną podróży i medycyną tropikalną. Jest to dobra okazja, żeby zdobyć podstawową wiedzę z tych dziedzin medycyny, a także spotkać ludzi, których wspólną pasją są podróże. Od roku akademickiego 2015/16 bierzemy także udział w cyklu konferencji „Emergency Room”.