SKN Medycyny Genomowej

Szpital na Banacha

Medycyna genomowa

Dr hab. n. med. Anna Wójcicka

Szymon Łuczko

skn.m.genomowej@gmail.com

facebook
SKN Medycyny Genomowej przy Zakładzie Medycyny Genomowej WUM jest jednym z młodszych kół, działa dopiero od 2016r. Jednak nie zwracamy na to uwagi i staramy się ciągle rozwijać. Spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu, aby systematycznie powiększać swoją wiedzę. Ponadto w wakacje, dla zainteresowanych osób zostały zorganizowane warsztaty samodzielnej pracy w laboratorium. Członkowie koła również aktywnie uczestniczą w pracy naukowej Zakładu. SKN jest zaangażowane w projekt przesiewowych badań genetycznych „Sudoku” tworzony przez Zakład Medycyny Genomowej.

Nie spotykamy się w ogromnej sali seminaryjnej, a raczej w kameralnym gronie dlatego opinia każdej osoby ma naprawdę znaczenie i każdy nowy pomysł jest przyjmowany w otwarty sposób.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania!