SKN Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii

Szpital Bielański

Kardiologia, Fizjoterapia

Dr n. med. Piotr Pietras

Maja Sadkowska

www