SKN Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych

Szpital Karowa

Kardiologia dziecięca

Dr n. med Monika Pasieczna

Bartłomiej Kucharski

fetus4d.studenci@gmail.com

facebook