SKN Kardiologii Eksperymentalnej

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej

Kardiologia, Fizjologia

Prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal

Izabella Mogilnicka

kardiologiaeksperymentalna@gmail.com

www

Koło Kardiologii Eksperymentalnej, działające przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej zrzesza studentów zainteresowanych pracą doświadczalną w ramach nauk podstawowych.

Działalność naukowa Koła skupia się na badaniu mechanizmów powstawania chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego i jego powikłań (niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, udaru mózgu). Badany jest między innymi wpływ metabolitów flory jelitowej na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, wątroby, gałki ocznej i jamy ustnej.

Studenci pracują w zespołach badawczych, zdobywają umiejętności krytycznego przeglądu publikacji naukowych, pisania prac naukowych, poznają podstawy statystyki oraz biorą udział w pracy doświadczalnej.

Na spotkaniach naukowych omawiane są bieżące postępy prac badawczych Zakładu oraz prezentowane są referaty naukowe.