SKN Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim

Szpital Grochowski

Kardiologia

Dr n. med. Krzysztof Smarż

Grzegorz Karczmarewicz

skn.kardio.cmkp@gmail.com

facebook

Kardio CMKP.JPG

Studenckie Koło Naukowe Kardiologii CMKP zaprasza wszystkich zainteresowanych kardiologią, chorobami wewnętrznymi, jak również metodologią badań naukowych do czynnego udziału w życiu SKN! Podczas spotkań Koła przekazywana jest wszechstronna wiedza, z wyraźnym położeniem nacisku na aspekty praktyczne. Członkowie Koła biorą czynny udział w przygotowywaniu zajęć oraz mają możliwość uczestniczenia w dyżurach – również na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.