SKN Kardio Grenadierów

Szpital Grochowski

Kardiologia

Dr n. med. Krzysztof Smarż

Adrianna Mróz

Kardio CMKP.JPG

Studenckie Koło Naukowe Kardiologii CMKP zaprasza wszystkich zainteresowanych kardiologią, chorobami wewnętrznymi, jak również metodologią badań naukowych do czynnego udziału w życiu SKN! Podczas spotkań Koła przekazywana jest wszechstronna wiedza, z wyraźnym położeniem nacisku na aspekty praktyczne. Członkowie Koła biorą czynny udział w przygotowywaniu zajęć oraz mają możliwość uczestniczenia w dyżurach – również na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.