SKN Iron Lung

Wojskowy Instytut Medyczny

Choroby wewnętrzne

ppłk lek. Rafał Sokołowski

Piotr Piekarczyk

pneumonologia@gmail.com

facebook

Nasze koło oficjalnie rozpoczęło swoją działalność przy Klinice Chorób Wewnętrznych,

Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w roku 2015.

Od samego początku duży nacisk kładliśmy na rozwój umiejętności klinicznych, zdobywanie zdolności

analitycznego myślenia, tak niezbędnego w procesie diagnostyki różnicowej i prowadzeniu

racjonalnej terapii, oraz na praktykę, której często brakuje podczas regularnych zajęć na uczelni.

Dzięki możliwości uczestniczenia w dyżurach możemy poznawać metody wykonywania wybranych

zabiegów internistycznych oraz doskonalić badanie zarówno przedmiotowe jak i podmiotowe.

Hołdując zasadzie aurea praxis, bynajmniej nie zaniedbujemy naszego rozwoju merytorycznego.

Dzięki cyklicznym spotkaniom, na których członkowie naszego koła przedstawiają wybrane

zagadnienia z dziedziny chorób wewnętrznych, rozwijamy naszą wiedzę i umiejętności prezentacji, co

wykorzystywane jest podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, w których to bierzemy

udział. Wspólnie pracujemy również nad artykułami, które ukazują się w cenionych medycznych

czasopismach. Mimo tego, że jesteśmy stosunkowo młodym kołem, pracujemy obecnie nad własną

badawczą pracą oryginalną. Współpracując z innymi stowarzyszeniami studenckimi na WIMie,

organizujemy serię konferencji Emergency Room, która jest powszechnie znana na naszej uczelni.

Dzięki dużemu zaangażowaniu naszego opiekuna oraz własnej inicjatywie jesteśmy w stanie prężnie

się rozwijać. Jeżeli chcesz pomóc nam w tym procesie, dołącz do nas już dziś!