SKN Inżynierii Tkankowej

Centrum Biostruktury

Inżynieria tkankowa

Dr n. med. inż. Ilona Szabłowska-Gadomska

Daniel Dudek

Zapraszamy osoby zainteresowane inżynierią tkankową i medycyną regeneracyjną do wspólnej pracy. Na cyklicznych spotkaniach będziemy prowadzić przegląd bieżącej literatury w wybranych aspektach inżynierii tkankowej, dyskutować, poszerzać zainteresowania. Aktywni członkowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w pisaniu publikacji oraz pracy z żywymi hodowlami tkanek w wysokiej klasy laboratorium CePT.