SKN Inżynierii Tkankowej

Centrum Biostruktury

Inżynieria tkankowa

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Rafał Staros