SKN Interforest

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Choroby wewnętrzne, Kardiologia

dr n. med. Wiesława B. Duda-Król

Jagoda Salińska

skninterforest@gmail.com

facebook

Studenckie Koło Naukowe SKN Interforest działa przy III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mieszczącej się w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Celem Koła jest umożliwienie naszym członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych. Spotykamy się zwykle co miesiąc, tematyka spotkań jest różnorodna. Poruszamy zagadnienia internistyczne np. uczymy się interpretować EKG, poznajemy nowości z farmakoterapii, omawiamy wybrane jednostki chorobowe, wspólnie analizujemy ciekawe przypadki z Kliniki. Zajęcia są prowadzone przez asystentów Kliniki, zaproszonych gości-specjalistów z omawianej dziedziny, ale mamy również okazje do samodzielnych prezentacji tematów. Zależy nam na szerokim spojrzeniu na medycynę – zajmujemy się problemami, z którymi spotkamy się w pracy lekarza.

Działalność Koła ma też aspekt praktyczny. Nasi członkowie mają możliwość uczestniczenia w dyżurach lekarskich.

Zainteresowani członkowie Koła mogą uczestniczyć w pracach naukowych prowadzonych w Klinice.