SKN „Hormon” przy Klinice Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim

Szpital Bielański

Endokrynologia

dr n. med. Aleksandra Kruszyńska

Justyna Stańczyk, Barbara Badura

sknhormon@gmail.com

facebook

Nasze Koło działa przy Klinice Endokrynologii Szpitala Bielańskiego pod opieką prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, kierownika Kliniki oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii dla obszaru województwa mazowieckiego. Koło ma na celu poszerzenie zainteresowań studentów w dziedzinie endokrynologii, branie udziału w konferencjach naukowych, tworzenie prac naukowych i prezentacji. Szczególny nacisk kładziemy na kontakt z pacjentem i umiejętność rozpoznawania chorób endokrynologicznych. Zapraszamy do śledzenia naszej strony!