SKN Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Wojskowy Instytut Medyczny

Położnictwo, Ginekologia

dr n. med. Jacek Doniec

Bartosz Mioduszewski

sknginekologii@gmail.com