SKN GEKON

Szpital Pediatryczny

Pediatria, Gastroenterologia

Dr n. med. Marcin Dziekiewicz

Agnieszka Chmielińska

skn.gekon@gmail.com

www facebook