SKN Gastroenterologii i Endoskopii

Szpital na Banacha

Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia

Dr n. med. Bartłomiej Ziółkowski

Krzysztof Hadrian

endoskopia.skn@gmail.com