SKN Free Radicals

Zakład Chemii Fizycznej

Chemia fizyczna

dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk

Rafał Guzek

lszeleszczuk@wum.edu.pl

www facebook

Członkowie Koła koncentrują się w swojej działalności na zagadnieniach takich jak projektowanie leków in silico, badanie strukturalne związków chemicznych czynnych farmakologicznie, badanie właściwości antyoksydacyjnych surowców roślinnych, żywności funkcjonalnej, suplementów diety, kosmetyków. W eksperymentach wykorzystywane są metody obliczeniowe modelowania molekularnego, m.in. dokowanie molekularne, obliczenia DFT, a także spektroskopia rezonansów magnetycznych (NMR, EPR) oraz spektroskopia UV-Vis. Praca w SKN może opierać się na indywidualnej bądź grupowej pracy badawczej, pisaniu artykułów przeglądowych, a także na popularyzacji nauki. Wszędzie nas pełno! Od 2015 r. organizujemy warsztaty podczas Międzynarodowego Warszawskiego Kongresu Młodych Naukowców (Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, WIMC), w zajęciach w ramach spotkań pt. „Skołowany Weekend” jesteśmy prawie od początku. Jesteśmy zaangażowani także w organizację i przeprowadzenie wykładów na Wydziale Farmaceutycznym podczas Festiwalu Nauki. Chętnie dzielimy się wynikami naszych badań prezentując je na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Od 2018 roku współorganizujemy wraz z Kołem Fizyki Medycznej UW ogólnopolską konferencję „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”.

Czekamy na Ciebie!