SKN Fizjoterapii

Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego

Fizjoterapia, Rehabilitacja

dr n. o zdr. Anna Hadamus

Daria Czeczuk

sknfizjoterapii@wum.edu.pl

www facebook

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii działa przy Zakładzie Rehabilitacji Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca SKN bazuje na realizacji projektów badawczych pod okiem Opiekuna Koła oraz innych wykładowców współpracujących z Kołem. Wyniki badań są na bieżąco przedstawiane na kongresach i konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych oraz publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych.

Jako koło zrzeszające wielu aktywnych naukowo studentów współpracujemy z innymi Kołami Naukowymi, a także uczelniami. Współpracujemy również z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Fundacją "Wspieramy Rozwój CZD".

Działamy również na rzecz całej społeczności uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadząc warsztaty „Fizjoterapia potrzebna od zaraz”.

Ukoronowaniem pracy członków Koła jest coroczna Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Wiosna z Fizjoterapią. Tematem wiodącym konferencji są aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji w Polsce i na świecie.

Zapraszamy Państwa do współpracy z SKN Fizjoterapii oraz uczestnictwa w Wiośnie z Fizjoterapią.