SKN Fizjoterapia w Pediatrii

Szpital Pediatryczny

dr n. med. Barbara Motylewicz

Rozalia Kitowska

Nasze koło organizuje comiesięczne spotkania, podczas których przeprowadzane są wykłady/warsztaty/zajęcia z zakresu pediatrycznych aspektów fizjoterapii. Bierzemy również udział w organizacji konferencji naukowych.