SKN Farmakogenomiki

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Farmakologia

Dr n. med. Ceren Eyileten-Postuła

Aleksandra Soplińska

skn.farmakogenomiki.muw@gmail.com

SKN zajmuje się pisaniem prac naukowych oraz prowadzi badania laboratoryjne z zakresu farmakologii doświadczalnej.