SKN Diagnostyki Obrazowej

Szpital Bródnowski

Radiologia

dr hab. n. med. Robert Krzysztof Mlosek

Dominika Jaguś

zdo@wum.edu.pl

SKN przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego stawia na praktyczną naukę posługiwania się aparatem ultrasonograficznym. Każde spotkanie koła podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Na początku spotkania jeden z członków koła, prezentuje wybrane zagadnienie pozostałym. Następnie wykorzystujemy zdobytą wiedzę przy aparatach USG. Pod okiem doktorów doskonalimy technikę badania, używając do tego modeli w postaci nas samych. W trosce o swobodny dostęp każdego członka koła do aparatu USG oraz indywidualne podejście opiekunów, spotkania koła odbywają się w małych podgrupach kilka razy w miesiącu. Dodatkowo koło organizuje otwarte wykłady dla wszystkich studentów zainteresowanych ultrasonografią.