SKN Dermatologiczne

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Dermatologia

dr n. med. Joanna Czuwara, dr n. med. Magdalena Misiak-Gałązka

Natalia Dąbrowska

skn.dermatologia@gmail.com

www

SKN Dermatologiczne WUM to koło, które skupia się głównie na dermatologii oraz aspektach dermatologicznych w pozostałych dziedzinach medycyny. W ramach działalności naszego koła spotykamy się co miesiąc, aby przyswoić kolejną dawkę wiedzy, a następnie podyskutować na przedstawiony temat i rozwikłać case quiz rozsyłany członkom SKN kilka dni przed spotkaniem. Ponadto nasi członkowie uczestniczą w dyżurach popołudniowych w klinice, a także licznych warsztatach - dermatochirurgii, dermatoskopii oraz dermatopatologii. Niezwykle ważną częścią naszej działalności jest pisanie prac naukowych, ich prezentowanie i publikacja oraz organizowana co roku konferencja "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych".