SKN Dermatologiczne

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Dermatologia

Lek. Joanna Czuwara

Leszek Blicharz

skn.dermatologia@gmail.com

www


Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM to największe koło dotyczące chorób skóry i błon śluzowych, które funkcjonuje na naszej uczelni. Każde spotkanie koła naukowego jest okazją do poznania najnowszych doniesień dotyczących chorób dermatologicznych, a co za tym idzie - daje możliwość ciągłego rozwoju w danej dziedzinie.

Członkowie SKN czynnie uczestniczą w konferencjach lokalnych, ogólnopolskich, ale też międzynarodowych, przygotowując zarówno doskonałe wystąpienia, jak też warsztaty m.in z podstaw dermoskopii.

Działalność koła nastawiona jest zarówno na przygotowanie praktyczne, jak też na działalność naukową pod okiem najbardziej profesjonalnej kadry.

Niewątpliwie największym sukcesem SKN jest coroczna organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. ,,Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych", która cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów i lekarzy z całej Polski, łącząc wspólną pasję osób z wielu dziedzin medycyny.