SKN Chirurgia V piętro

SPCSK na Banacha

Chirurgia

Dr n. med. Jerzy Leszczyński

Adrianna Zembrzycka

chirurgiavp@gmail.com

facebook

Studenckie Koło Naukowe „Chirurgia V Piętro” działa przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Działalność Kliniki obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej oraz naczyniowej z szeregiem zabiegów endowaskularnych. Tak szeroka gama przeprowadzanych operacji sprawia, że każdy student na pewno odkryje tę część chirurgii, która szczególnie go fascynuje i dzięki licznym możliwościom rozwijania swoich zainteresowań w Kole, na pewno zdobędzie ogromną wiedzę i umiejętności praktyczne.Spotkania Koła odbywają się średnio co 3-4 tygodnie – informacje o terminach są zamieszczane na naszej stronie na Facebooku. Podczas spotkań szczegółowo omawiamy szczególnie interesujące nas tematy wspólnie z naszymi Gośćmi – Specjalistami w danej dziedzinie, bądź na podstawie prezentacji przygotowanych przez Członków Koła. Część spotkań ma formę warsztatów.Studenci biorą udział w pracach naukowych prowadzonych w Klinice oraz opracowują przypadki kliniczne, które następnie z licznymi sukcesami prezentują na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.Członkowie Koła biorą udział w operacjach planowych oraz ostrych dyżurach chirurgicznych w Izbie Przyjęć, co sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz nabywaniu i doskonaleniu umiejętności praktycznych.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!