SKN "Black Hawks"

Wojskowy Instytut Medyczny

Chirurgia, Chirurgia onkologiczna, Torakochirurgia

lek. Rafał Roszkowski

Aleksandra Siódmiak

dyzury.kolo.chirurgiczne.wim@gmail.com

facebook

SKN Black Hawks jest kołem naukowym działającym przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej,

Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Nasze Koło organizuje spotkania teoretyczne, odbywające się co najmniej raz w miesiącu, w trakcie

których pogłębiamy swoją wiedzę z zakresu technik operacyjnych, metod leczenia chirurgicznego,

oraz poznajemy nowinki z dziedziny chirurgii. Na spotkaniach nasi członkowie mają okazję sami

przygotować prezentację, dzięki czemu ćwiczą swoje umiejętności prezentacji.

Poza nauką teoretyczną nasze Koło oferuję wiele możliwości do działań praktycznych. Dyżury, w

których nasi członkowie mają możliwość uczestniczyć, odbywają się w jedynym na Mazowszu

Centrum Urazowym, co jest niezastąpionym doświadczeniem dla młodych lekarzy szlifujących swoje

umiejętności. Wszyscy członkowie uczestniczący w dyżurach mają możliwość brania aktywnego

udziału w pracy Klinki, łącznie z czynną asystą do operacji, oraz pracą na SORze.

Nasze Koło jest również organizatorem wielu warsztatów. W ubiegłych latach członkowie brali udział

w warsztatach szycia na profesjonalnych materiałach oraz warsztatach koagulacji , organizowanych

we współpracy z firmą Covidien oraz johnson & johnson. Poza tym, obowiązkowym punktem w

naszym harmonogramie są warsztaty chirurgii laparoskopowej w centrum Olympusa. W niedalekiej

przyszłości, nasi członkowie będą także mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w

powstającym właśnie na terenie Instytutu Centrum Symulacji Medycznych.

Działalność naukowa jest kolejną gałęzią, jaką się zajmujemy. W tym roku po raz drugi

zorganizowaliśmy cykl Ogólnopolskich Konferencji Emergency Room, skierowaną do studentów i

młodych lekarzy, pokazujących jak się zachować w konkretnych sytuacjach klinicznych. Kolejnym

cyklem konferencji, które organizujemy jest Damege Control. W trakcie konferencji lekarze specjaliści

z zakresu medycyny pola walki opowiadali o misjach w Afganistanie, oraz jak wygląda współczesna

medycyna wojskowa.

Członkowie naszego Koła są także autorami licznych prac naukowych, które są prezentowane na

największych studenckich konferencjach naukowych w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie,

Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi.

Zapraszamy wszystkich studentów kierunku lekarskiego do aktywnego uczestnictwa w działalności

SKN Black Hawks. Jeżeli myślicie o wybraniu specjalizacji z chirurgii, albo po prostu chcecie zobaczyć

jak wygląda praca na dyżurach, lub jeżeli chcecie doskonalić swoje umiejętności praktyczne, oraz

rozwijać się naukowo, nasze Koło to miejsce dla Was :)