SKN Biologii Komórki Nowotworowej

Zakład Profilaktyki Onkologicznej

Patofizjologia, Biologia komórki, Immunohistochemia

dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz

Marta Fudalej

kolo.bkn@gmail.com

www facebook

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej powstało w 2014 roku przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z inicjatywy dr hab. Anny M.. Badowskiej-Kozakiewicz, od 01.07.2019 roku Studencki Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej prowadzi swoją działalność naukową przy Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekunem Koła jest dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz.

W Kole zrzeszeni są studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowani tematyką immunohistochemicznej diagnostyki nowotworów. Członkowie Koła mają możliwość rozwijania swoich umiejętności praktycznych, jak również swoich pasji naukowych. Ponadto, studenci przy wsparciu Opiekuna przygotowują corocznie publikacje naukowe do recenzowanych czasopism oraz realizują liczne projekty naukowe.

Podstawową działalnością Koła są seminaria przygotowywane przez studentów oraz realizacja badań naukowych w zakresie diagnostyki i profilaktyki nowotworów. Spotkania Członków Naszego Koła są okazją do szlifowania umiejętności publicznego występowania i motywacją do zaznajamiania się z literaturą specjalistyczną.

Wspólnie jako zespół pracujemy nad projektami naukowymi z zakresu diagnostyki i profilaktyki nowotworów, czynnie uczestniczymy w konferencjach krajowych i międzynarodowych.