Okulistyczne SKN

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Okulistyka

Dr n. med. Piotr Maciejewicz

Jacek Dziedziak

okulistyczne.skn@gmail.com

www facebook

Do naszego koła zapraszamy wszystkich studentów od trzeciego roku. Aby dołączyć, wystarczy przyjść na najbliższe spotkanie koła i zapisać się na listę, podając swoje imię, nazwisko, telefon, email, nr albumu, wydział i rok studiów. Nie przeprowadzamy żadnych testów kwalifikacyjnych.

Spotkania odbywają się średnio co 3 tygodnie, zawsze we wtorki o godzinie 14:00. Zazwyczaj spotykamy się w bibliotece kliniki (od wejścia w prawo, do końca korytarza i schodami na drugie piętro).

Podczas spotkań studenci prezentują omawiany w danym dniu temat, a następnie biorą udział w zajęciach praktycznych przygotowanych przez opiekuna koła.

Spotkania trwają średnio 1 - 1,5 godziny.