Kardiochirurgiczne SKN z Sekcją Kardioanestezjologii

Wojskowy Instytut Medyczny

Anestezjologia i intensywna terapia

Dr n. med. Grzegorz Suwalski

Karolina Rucińska

kardiochirurgia.skn@gmail.com

facebook