FARMAKON

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

Farmakologia, Genetyka

dr hab. n farm. Małgorzata Wrzosek

Klaudia Ślusarczyk

malgorzata.wrzosek@wum.edu.pl

www