Farmacja i Prawo

Zakład Farmacji Kryminalistycznej Wydział Farmaceutyczny

Prawo medyczne

dr farm., mgr prawa Małgorzata Kubacka

Małgorzata Fedorowicz

Przedmiotem zainteresowań Koła jest przede wszystkim prawo farmaceutyczne i jego interpretacja. Na spotkaniach z ciekawymi prelegentami uczestnicy mogą brać udział w interesujących dyskusjach, zdobywać praktyczną wiedzę dotyczącą identyfikacji sfałszowanych produktów leczniczych oraz zwiększać swoją świadomość prawną. Członkowie SKN mają szansę korzystać z najnowszych urządzeń służących do identyfikacji leków i kontynuować rozwój swoich zainteresowań podczas pisania pracy magisterskiej.