Ankona Pediatryczna

Szpital Pediatryczny

Anestezjologia i intensywna terapia, Pediatria

lek. Piotr Sawicki

Julia Giełdon

ankonapediatryczna@gmail.com

facebook

Anestezjologiczne Koło Naukowe przy Szpitalu Pediatrycznym WUM.